Accidents de trànsit

– Reclamació d’indemnització per danys i perjudicis derivats del sinistre. (ja sigui ocasionat per vehicle privat com de transport públic: autobús, tren, etc)

– Assessorament integral: comptem amb la col·laboració d’un equip de pèrits segons l’especialitat requerida: pèrits mèdics per valorar el dany personal; pèrits de reconstrucció d’accidents, pèrit econòmic per valorar perjudici econòmic individual, d’autònom o d’empresa.

– A més a més, estudiem la seva pròpia pòlissa d’assegurança, per si tingués contractada la cobertura total o parcial d’honoraris derivats de la intervenció professional, i en tal cas, tramitar-ne la reclamació de reintegrament de despeses.