Bancari

– Mala praxis bancària : reclamació com a consumidors per clàusules abusives a la hipoteca (clàusula sòl, venciment anticipat, tipus IRPH), Participacions Preferents, Deute Subordinat, Swaps, Hipoteques Multidivisa.

– Assessorament en productes i contractes bancaris.

– Defensa del particular en execució hipotecària.