Contenciós Administratiu i Urbanisme

– Reclamacions d’indemnització per responsabilitat patrimionial de l’Administració Pública.
– Urbanisme, expropiacions.
– Representació de col.lectius i associacions en defensa del Medi Ambient davant instàncies de l’Administració i davant d’òrgans judicials.