Família

– Separació, divorci, nul.litat matrimonial, parelles de fet.

– Règim de custòdia i visites de menors.

– Modificació de mesures, pensió d’aliments o compensatòria.

– Canvi o liquidació de règim econòmic matrimonial.

– Incapacitació civil i tutel.la / curatel.la.