Laboral i Seguretat Social

– Defensa dels treballadors en acomiadaments, sancions, extinció del contracte, reclamació de quantitats degudes; tant a nivell individual com a col.lectius.

– Accidents de treball i reconeixement de malalties professionals.

– Reclamació de prestacions de la Seguretat Social: atur, subsidi, pensió d’invalidesa, jubilació, viduïtat i orfandat.

– Tramitació i reconeixement d’incapacitat laboral temporal o permanent, revisió de grau, impugnació d’alta mèdica.