Accidents de treball

– Reclamació judicial d’indemnització per danys i perjudicis.

– Tramitació a Inspecció de Treball, i davant del Jutjat Social, d’expedients sancionadors i recàrrec sobre prestacions públiques, per manca de mesures de seguretat.

– Assessorament integral: comptem amb la col·laboració d’un equip de pèrits segons l’especialitat: pèrits mèdics per valorar el dany personal; pèrits de reconstrucció d’accidents, pèrit econòmic per valorar perjudici econòmic individual o d’empresa.

– Reconeixement de malalties professionals.